Skip to main content

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitäjä

Oulun Fysio&Feet
Välitalontie32
90940 JÄÄLI

Yhteystiedot

Anni Määttä
Välitalontie 32
90940 Jääli
040 8332583
anni@oulunfysiofeet.fi

Rekisterin nimi

Oulun Fysio& Feet asiakashallintarekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus

 • asiakassuhteen ylläpito
 • hallinto
 • fysioterapiapalautteen kirjaaminen
 • hoitosuhteen aikana tapahtuneet huomioitavat kommentit
 • tarkoitus: Yksilöllinen asiakassuhde ja siihen liittyvät muistiinpanot hoitosuhteen aikana ja sen jälkeen

Rekisterin tietosisältö

 • henkilötiedot: etu- ja sukunimi
 • syntymäaika ja hlötunnus
 • osoite ja puh numero
 • sähköpostiosoite
 • asiakkuuden kesto (alkupvm ja loppupvm)
 • luvat tietojen kirjaamiseen rekisterissä
 • luvat tietojen luovuttamisesta
 • markkinointiluvat ja –kiellot

Rekisterin tietolähteet

 • asiakas itse
 • lähettävän tahon lähetetiedot

Tietojen säännönmukainen luovutus

Tietoja luovutetaan vain kirjallisella asiakkaan allekirjoittamalla suostumuksella lähetteen antajalle, maksavalle taholle tai muulle asiakkaan osoittamalle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • asiakkaan kaikki tiedot ovat salassa pidettäviä
 • sähköinen aiakastieto-ohjelma
 • rekisterin tiedot on talletettu sähköiseen asiakastieto-ohjelmaan, johon Oulun Fysio&Feetin osalta käyttöoikeus vain yrittäjä Anni Määtällä. Järjestelmä toimii suojatussa ympäristössä.